Pređite na sadržaj

Besplatna isporuka iznad 6000 RSD

+ 381 11 42 39 309

Get in touch with us

Politika zaštite privatnosti podataka

Ukoliko se interesujete za zaštitu podataka o ličnosti, dobro došli, u nastavku ćete pronaći sve potrebne informacije!

Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje prikupljamo, upotrebljavamo ili na drugi način obrađujemo. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se posredno ili neposredno odnosi ili može odnositi na Vas kao fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno.
Zaštita podataka o ličnosti regulisana je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu: Zakon.
U daljem tekstu pronaći ćete sve informacije o prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Ratem Company doo Beograd-Zemun, ul. Karlovačka 35/12, mb 21317934, PIB 110212844 (u daljem tekstu "Ratem Company").

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Ratem Company doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

1. Kako prikupljamo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode i popunite određeni formular.
Neki podaci se prikupljaju automatski samom upotrebom internet sajta. Tako na primer automatski na serveru se prikupljaju podaci o IP adresi i lokaciji korisnika sajta.

U nastavku ćemo vam objasniti koje vaše podatke prikupljamo, svrhe obrade podataka i Zakonske osnove.

2. Koje vrste podataka prikupljamo, kako ih obrađujemo i za koje namene

a) Kupovina/ porudžbina na Richard Tea internet prodavnici

U procesu online kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u određena polja: ime, prezime, adresa stanovanja, adresa vaše elektonske pošte, broj telefona, adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese stanovanja). Kada su u pitanju pravna lica, potrebni su nam: naziv pravnog lica, PIB , matični broj, adresa sedišta pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe ispred pravnog lica, telefon kontakt osobe, e-mail kontakt osobe i adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese sedišta).

Prikupljamo samo minimalno potrebne podatke koje koristimo isključivo za realizaciju porudžbina odnosno ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.

Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je adresa elektronske pošte mogu poslužiti za redovno ili povremeno obaveštavanje o našim proizvodima ili aktivnostima.

b) Otvaranje korisničkog naloga na Richard Tea internet prodavnici

Našu online prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.

Prilikom registracije, adresa Vaše elektronske pošte je Vaše korisničko ime (user name), dok lozinku (password) birate sami. Ove podatke ćete koristiti za prijavljivanje na našoj online prodavnici www.richardtea.rs.

Kao registrovani korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost vašeg naloga i lozinke. Korišćenjem internet stranice www.richardtea.rs odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom.

Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije online prodavnice, kako bi Vam dali pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama.

 c) Upotreba kolačića (Cookies) i drugih fajlova

Kao i većina sajtova na internetu, naš sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pretraživač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie.

Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Pored toga, sve dodatne informacije o "kolačićima" možete pronaći na internet stranici http://www.allaboutcookies.org.

- Pored toga, koristimo “Log files” koji prate aktivnosti na ovom sajtu i prikupljaju podatke koji uključuju vašu IP adresu, tip internet pretraživača, provajdera internet usluga, stranice ulaska/ izlaska i vreme/ datum.
- Takođe koristimo “Web beacons”, “tags”, i “pixels” koji predstavljaju elektronske fajlove koji se koriste za prikupljanje informacija o tome šta pretražujete na našem sajtu.

 

Registracija korisnika

Našu online prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.

Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Registrovani korisnici su u obavezi da svo vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup online prodavnici , kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na naš web sajt. Konačni kupac u našoj online prodavnici je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik koji kupuje robu. Upisane podatke o kupcu, koristićemo za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje drugih relevantnih ponuda, kao i za marketinške analize koje će pomoći u poboljšanju naše prodajne ponude. Podaci mogu biti korišćeni i za ponovljeni marketing.

Kupovina kao neregistrovani korisnik

U slučaju da korisnik želi da pretražuje sajt ili da obavi kupovinu nekog od raspoloživih proizvoda bez registracije, kao neregistrovani korisnik, Ratem Company doo će upisane podatke koristiti za obradu porudžbine odnosno za za realizaciju ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.

Bez obzira da li kupovinu na našem sajtu obavljate kao registrovani ili neregistrovani korisnik, podatke koje ste upisali, takođe mogu da se obrađuju i koriste u slučaju odustanka od ugovora ili podnošenja izjave o reklamaciji.

Maloletni korisnici

Savetujemo roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želimo i nemamo nameru da prikupljamp lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete odobrenje roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dozvoljeno da nam daju svoje lične informacije.

3. Pristup podacima

Pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u našoj firmi a koji su prethodno upoznati sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“ (tzv. načelo „need to know“).

Mi delimo vaše lične informacije sa trećim licima. Na primer, mi koristimo  Google Analytics koji nam pomaže da razumemo kako naši kupci koriste naš sajt - možete da pročitate kako Google koristi vaše lične informacije ovde:  https://policies.google.com/privacy?hl=sr  Vi možete odustati od Google Analitike ovde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout    .

Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosleđivati nadležnim državnim organima, kao i drugim licima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Na koji način štitimo podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti štitimo od svake povrede, uključujući neovlašćeni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti podataka o ličnosti.

4. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje napred navedenih svrha. Pored toga, vodimo računa i o zakonskim obavezama čuvanja. Podaci o obavljenim kupovinama i kupcima, čuvaju se u skladu sa poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

5. Da li ste u obavezi da nam dostavite vaše podatke?

Da bi se naš poslovni odnos realizovao potrebno je da na našem sajtu upišete samo one vaše lične podatke koji su neophodni za započinjanje, sprovođenja i završetak ugovornog odnosa, kao i one za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu. Bez ovih podataka, nije moguća realizacija poslovnog odnosa sa vama.

6. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?

Kao prvo, imate pravo na pristup podacima o ličnosti, što znači pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, prihvatanjem uslova o politici privatnosti se upoznati sa pravima i načinima korišćenja podataka. Na zahtev možete biti obavešteni o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima s podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti.

Drugo, imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, što znači da imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave ako je to neophodno.

Treće, imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

a) kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

b) kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;

c) kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i

d) kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Četvrto, imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti koja podrazumeva obradu koja je neophodna u cilju:

a) obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja

b) ostvarivanja legitimnih interesa Ratem Company doo ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice

Kada uložite prigovor, tada više ne smemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Osim o navedenim pravima lica čiji lični podaci se obrađuju, obaveštavamo vas i o pravu na brisanje, te pravu na prenosivost podataka o ličnosti.

Pojašnjenje, pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

a) kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

b) kada lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
c) kada uložite prigovor na obradu u skladu s članom 37. stav 1. ovog zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, ili članom 37. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

d) kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i

e) kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Nadalje, pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili, primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane, ukoliko su vaši podaci korišćeni za obradu automatski putem a na osnovu pristanka ili ugovora.

Kako možete ostvariti svoja prava

Klikom ovde, popunjavanjem formulara na stranici Kontakt, vaš zahtev će biti rešen u najkraćem mogućem roku.
Zahtev možete uputiti na sledeću e-mail adresu kontakt@ratemcompany.rs ili nas pozvati na telefon 0114239309

Podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).
Obaveštavamo vas da Povereniku možete podneti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava koje se tiču zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno našom politikom privatnosti možete zatražiti klikom ovde i popunjavanjem kontakt formulara, slanjem upita na e-mail adresu kontakt@ratemcompany.rs ili pozivom na telefon 0114239309.

Uslovi korišćenja i reklamacije

Sa uslovima korišćenja sajta i zloupotrebama korišćenja autorskih prava na koja polažemo možete se upoznati klikom ovde.
Internet sajt www.richardtea.rs i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Ratem Company doo, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, bez pisane dozvole vlasnika, podleže odredbama Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

7. Stupanje na snagu i izmena Politike privatnosti

Svako korišćenje naše internet prodavnice podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj Politike privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena Politike privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.