Pređite na sadržaj

Besplatna isporuka iznad 6000 RSD

+ 381 11 42 39 309

Get in touch with us

Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbi čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) privredno društvo Ratem Company d.o.o. Beograd-Zemun, svoje cenjene kupce koji robu kupuju preko internet stranice www.richardtea.rs

                                            O B A V E Š T A V A

• da se prodaja robe preko internet stranice www.richardtea.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Ratem Company d.o.o. Beograd-Zemun, Karlovačka 35/12, mat.br. 21317934, PIB: 110212844, šifra delatnosti: 4791 - trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta, Tel.: +381114239309, adresa za izjavljivanje reklamacije je: kontakt@ratemcompany.rs
• da se osnovna obeležja robe mogu naći na internet stranici www.richardtea.rs
• da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.richardtea.rs smatra prodajom na daljinu.
• da roba koja se prodaje putem internet stranice www.richardtea.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
• da se saobraznost robe ugovoru utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe, kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
• da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal zajedno sa PDV-om;
• da prodajna cena robe ne obuhvata troškove isporuke; u slučaju isporuke pošiljki za druge zemlje, pored cene robe i troškova isporuke, moguće je da nadležni organi u tim zemljama zaračunaju dodatne troškove, npr. porez, carinu i sl.

• da se usluga isporuke robe obavlja na način opisan na strani INFORMACIJE O ISPORUCI
• da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet stranici www.richardtea.rs;
• da se prilikom kupovine na našoj internet stranici www.richardtea.rs maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano na strani POLITIKA PRIVATNOSTI.
• da kupac robu, koju kupuje preko internet stranice www.richardtea.rs , može platiti na način opisan u odeljku NAČINI PLAĆANJA
• da potrošač, prilikom kreiranja porudžbine, pritiskom na taster POTVRĐUJEM PORUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
• da u slučaju prijema robe, ukoliko potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE;
• da za robu koja je poručena putem internet prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, na način koji je definisan u odeljku REKLAMACIJA

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI PODATAKA

Ukoliko se interesujete za zaštitu podataka o ličnosti, dobro došli, u nastavku ćete pronaći sve potrebne informacije!

Politika privatnosti se primenjuje na sve podatke o ličnosti koje prikupljamo, upotrebljavamo ili na drugi način obrađujemo. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se posredno ili neposredno odnosi ili može odnositi na Vas kao fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno.
Zaštita podataka o ličnosti regulisana je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), u daljem tekstu: Zakon.
U daljem tekstu pronaći ćete sve informacije o prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Ratem Company doo Beograd-Zemun, ul. Karlovačka 35/12, mb 21317934, PIB 110212844 (u daljem tekstu "Ratem Company").

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Ratem Company doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

1. KAKO PRIKUPLJAMO PODATKE O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode i popunite određeni formular.
Neki podaci se prikupljaju automatski samom upotrebom internet sajta. Tako na primer automatski na serveru se prikupljaju podaci o IP adresi i lokaciji korisnika sajta.

U nastavku ćemo vam objasniti koje vaše podatke prikupljamo, svrhe obrade podataka i Zakonske osnove.

2. KOJE VRSTE PODATAKA PRIKUPLJAMO, KAKO IH OBRAĐUJEMO I ZA KOJE NAMENE

a) Kupovina/ porudžbina na Richard Tea internet prodavnici

U procesu online kupovine potrebno je da unesete svoje podatke u određena polja: ime, prezime, adresa stanovanja, adresa vaše elektonske pošte, broj telefona, adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese stanovanja). Kada su u pitanju pravna lica, potrebni su nam: naziv pravnog lica, PIB , matični broj, adresa sedišta pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe ispred pravnog lica, telefon kontakt osobe, e-mail kontakt osobe i adresa isporuke (ukoliko se razlukuje od adrese sedišta).

Prikupljamo samo minimalno potrebne podatke koje koristimo isključivo za realizaciju porudžbina odnosno realizaciju ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.

Uz Vašu saglasnost, Vaši registrovani podaci kao što je adresa elektronske pošte mogu poslužiti za redovno ili povremeno obaveštavanje o našim proizvodima ili aktivnostima.

b) Otvaranje korisničkog naloga na Richard Tea internet prodavnici

Našu online prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.

Prilikom registracije, adresa Vaše elektronske pošte je Vaše korisničko ime (user name), dok lozinku (password) birate sami. Ove podatke ćete koristiti za prijavljivanje na našoj online prodavnici www.richardtea.rs.

Kao registrovani korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost vašeg naloga i lozinke. Korišćenjem internet stranice www.richardtea.rs odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom.

Obavezujemo se da ćemo Vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije online prodavnice, kako bi Vam dali pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa Vama.

 c) Upotreba kolačića (Cookies) i drugih fajlova

Kao i većina sajtova na internetu, naš sajt koristi tzv. “kolačiće” (u nastavku Cookie). Cookie-ji su mali tekstualni fajlovi koje Vaš Internet pretraživač (u nastavku browser) čuva na Vašem računaru i koji pomažu da se identifikujete na web sajtovima prilikom kasnijih poseta. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo web server u domenu koji je izdao taj Cookie.

Korišćenje Cookie-ja je standardna praksa na Internetu i većina browser-a je podešena tako da automatski prihvata sve Cookie-je. Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj browser posebno podesiti za rad sa Cookie-jima. Za ove procedure pogledajte dokumentaciju ili Help/Pomoć sekciju Vašeg browser-a. Pored toga, sve dodatne informacije o "kolačićima" možete pronaći na internet stranici http://www.allaboutcookies.org.

- Pored toga, koristimo “Log files” koji prate aktivnosti na ovom sajtu i prikupljaju podatke koji uključuju vašu IP adresu, tip internet pretraživača, provajdera internet usluga, stranice ulaska/ izlaska i vreme/ datum.
- Takođe koristimo “Web beacons”, “tags”, i “pixels” koji predstavljaju elektronske fajlove koji se koriste za prikupljanje informacija o tome šta pretražujete na našem sajtu.

Registracija korisnika

Našu online prodavnicu možete koristiti kao „Registrovani korisnik“ ili kao „Neregistrovani korisnik“.

Registrovani korisnici u postupku registracije prosleđuju zahtevane podatke. Registrovani korisnici su u obavezi da svo vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za pristup online prodavnici , kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na naš web sajt. Konačni kupac u našoj online prodavnici je isključivo onaj registrovani korisnik, odnosno neregistrovani korisnik koji kupuje robu. Upisane podatke o kupcu, koristićemo za obradu korisnikove porudžbine, pripremanje drugih relevantnih ponuda, kao i za marketinške analize koje će pomoći u poboljšanju naše prodajne ponude. Podaci mogu biti korišćeni i za ponovljeni marketing.

Kupovina kao neregistrovani korisnik

U slučaju da korisnik želi da pretražuje sajt ili da obavi kupovinu nekog od raspoloživih proizvoda bez registracije, kao neregistrovani korisnik, Ratem Company doo će upisane podatke koristiti za obradu porudžbine odnosno za za realizaciju ugovora o prodaji i za komuniukaciju sa Vama.

Bez obzira da li kupovinu na našem sajtu obavljate kao registrovani ili neregistrovani korisnik, podatke koje ste upisali, takođe mogu da se obrađuju i koriste u slučaju odustanka od ugovora ili podnošenja izjave o reklamaciji.

Maloletni korisnici

Savetujemo roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mi ne želimo i nemamo nameru da prikupljamp lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete odobrenje roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje, nije dozvoljeno da nam daju svoje lične informacije.

3. PRISTUP PODACIMA

Pristup vašim podacima o ličnosti imaju samo zaposleni u našoj firmi a koji su prethodno upoznati sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i odgovornostima, kao i naši saradnici kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji „potreba saznanja“ (tzv. načelo „need to know“).

Mi delimo vaše lične informacije sa trećim licima. Na primer, mi koristimo  Google Analytics koji nam pomaže da razumemo kako naši kupci koriste naš sajt - možete da pročitate kako Google koristi vaše lične informacije ovde:  https://policies.google.com/privacy?hl=sr  Vi možete odustati od Google Analitike ovde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout    .

Prikupljene podatke o ličnosti možemo prosleđivati nadležnim državnim organima, kao i drugim licima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Na koji način štitimo podatke o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti štitimo od svake povrede, uključujući neovlašćeni pristup, slučajni gubitak, uništenje, oštećenje, te svako drugo kršenje sigurnosti podataka o ličnosti.

4. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje napred navedenih svrha. Pored toga, vodimo računa i o zakonskim obavezama čuvanja. Podaci o obavljenim kupovinama i kupcima, čuvaju se u skladu sa poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

5. DA LI STE U OBAVEZI DA NAM DOSTAVITE VAŠE PODATKE?

Da bi se naš poslovni odnos realizovao potrebno je da na našem sajtu upišete samo one vaše lične podatke koji su neophodni za započinjanje, sprovođenja i završetak ugovornog odnosa, kao i one za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu. Bez ovih podataka, nije moguća realizacija poslovnog odnosa sa vama.

6. KOJA PRAVA IMATE KAO LICE NA KOJE SE PODACI ODNOSE?

Kao prvo, imate pravo na pristup podacima o ličnosti, što znači pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, prihvatanjem uslova o politici privatnosti se upoznati sa pravima i načinima korišćenja podataka. Na zahtev možete biti obavešteni o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima s podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti.

Drugo, imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, što znači da imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave ako je to neophodno.

Treće, imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

a) kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

b) kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;

c) kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i

d) kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Četvrto, imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti koja podrazumeva obradu koja je neophodna u cilju:

a) obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja

b) ostvarivanja legitimnih interesa Ratem Company doo ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice

Kada uložite prigovor, tada više ne smemo obrađivati vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predočimo da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Osim o navedenim pravima lica čiji lični podaci se obrađuju, obaveštavamo vas i o pravu na brisanje, te pravu na prenosivost podataka o ličnosti.

Pojašnjenje, pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

a) kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

b) kada lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
c) kada uložite prigovor na obradu u skladu s članom 37. stav 1. ovog zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, ili članom 37. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

d) kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i

e) kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Nadalje, pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili, primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane, ukoliko su vaši podaci korišćeni za obradu automatski putem a na osnovu pristanka ili ugovora.

Kako možete ostvariti svoja prava

Klikom ovde, popunjavanjem formulara na stranici Kontakt, vaš zahtev će biti rešen u najkraćem mogućem roku.
Zahtev možete uputiti na sledeću e-mail adresu kontakt@ratemcompany.rs ili nas pozvati na telefon 0114239309

Podnošenje pritužbe povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).
Obaveštavamo vas da Povereniku možete podneti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije vezane za ostvarivanje prava koje se tiču zakona o zaštiti podataka o ličnosti odnosno našom politikom privatnosti možete zatražiti klikom ovde i popunjavanjem kontakt formulara, slanjem upita na e-mail adresu kontakt@ratemcompany.rs ili pozivom na telefon 0114239309.

Uslovi korišćenja i reklamacije

Sa uslovima korišćenja sajta i zloupotrebama korišćenja autorskih prava na koja polažemo možete se upoznati klikom ovde.
Internet sajt www.richardtea.rs i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Ratem Company doo, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, bez pisane dozvole vlasnika, podleže odredbama Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

7. STUPANJE NA SNAGU I IZMENA POLITIKE PRIVATNOSTI

Svako korišćenje naše internet prodavnice podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj Politike privatnosti možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena Politike privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.

NAČINI PLAĆANJA

U našoj online prodavnici možete plaćati na sledeće načine:

1. Pouzećem - Prilikom preuzimanja robe koju ste prethodno poručili putem naše online prodavnice, plaćanje porudžbine se vrši isključivo u gotovom novcu u dinarskoj valuti kuriru naše partnerske kurirske službe "AKS Express Kurir" koji Vam donosi pošiljku. Kuriru plaćate vrednost poručene robe plus troškove dostave pošiljke.

Ukoliko ste odabrali kurirsku službu "D Express", pored gotovog novca, kuriru možete platiti i platnom karticom.

2. Nalogom za uplatu na naš tekući račun putem e-bankinga (ili drugih elektronskih servisa, u zavisnosti od mogućnosti banke) ili uplatnicom na šalteru pošte ili banke. Uplata se realizuje na osnovu podataka sadržanih u informaciji koja je navedena prilikom izbora ovog načina plaćanja. Pored toga, kupac može videti ove informaciju i na našem sajtu u delu "pregled porudžbine". Prilikom realizacije uplate potrebno je da se u pozivu na broj navede broj porudžbine na koju se uplata odnosi. Robu ćemo Vam poslati nakon evidentirane uplate.

.

INFORMACIJE O ISPORUCI

Isporuka porudžbina za proizvode  naručene preko naše internet prodavnice obavlja se samo za kupce u Srbiji. 

Za isporuku poružbina za naše kupce,  imamo potpisane ugovore sa preduzećem "AKS Express Kurir" i preduzećem "D Express". Prilikom kreiranja porudžbine, kupac sam bira kurirsku službu preko koje želi da mu se isporuči kupljena roba. 

Cene isporuke pošiljki

Cena isporuke za Srbiju

Isporuka je BESPLATNA za sve porudžbine čija je vrednost  iznad 6000 dinara.

Za naručenu robu čija je vrednost ispod 6000 dinara, cena prenosa pošiljki zavisi od težine tj. mase pošiljke.

Cena prenosa pošiljki do 1 kg iznosi 285 dinara za pošiljke koje dostavlja kurirska služba AKS, odnosno 360 dinara ukoliko dostavu obavlja kurirska služba D Express. 
Kupac prilikom kreiranja porudžbine vidi informaciju o ceni dostave, koja zavisi od odabrane kurirske službe i težine pošiljke. 

Rok isporuke

Nakon potvrde porudžbine na  našoj online prodavnici, Vaša porudžbina ulazi u status obrade tokom koje se vrši priprema poručenih artikala za slanje. Nakon obrade porudžbine i pripreme pošiljke za slanje, na Vašu e-mail adresu stići će obaveštenje da je Vašu porudžbinu preuzela kurirska služba sa obaveštenjem o broju pošiljke. Porudžbine se šalju u roku od dva do tri radna dana od dana kreiranja porudžbine.

Porudžbine za Srbiju isporučuju kurirske službe AKS Express Kurir ili D Express, koje sve pošiljke isporučuju narednog radnog dana u odnosu na dan preuzimanja pošiljke od nas. Za porudžbine koje primimo u vreme državnih praznika, ne možemo garantovati gore navedene rokove isporuke, zbog veće opterećenosti kurirske službe.

 

Preuzimanje pošiljke

Kuriri AKS Express Kurir i D Express, pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu do 16h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. U slučaju neuspele dostave, ostavlja se obaveštenje, uz ponovni dolazak na adresu.
Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je pakovanje pošiljke značajno oštećeno i posumnjate da je artikal možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, pozivom na broj 0114239309. Ukoliko je pošiljka bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru prijem.

                                                                                                                                                                                      

“AKS Express Kurir ” doo je kompanija osnovana domacim kapitalom 2004.godine cija je osnovna delatnost ‘Postanske aktivnosti komercijalnog servisa’.

Zahvaljujuci profesionalnosti i zalaganju 850 zaposlenih, logističkim potencijalom od 558 dostavnih vozila i 20 reginalnih centara, AKS Express Kurir je vodeća kompanija za dostavu pošiljki u Srbiji.

Prateći trendove i pozitivna iskustva svetskih poštanskih operatora, AKS Express Kurir omogućava kako pravnim tako i fizičkim licima da jednostavno, sigurno i u najkraćem roku prime i šalju pošiljke ka svim destinacijama sveta.

Azurnost, Kvalitet, Sigurnost, kao primarni ciljevi našeg tima obezbedjeni su upravljanjem i prećenjem Vaših pošiljki u realnom vremenu putem najsavremenijeg softverskog rešenja

                                                                                                          

Brzo. Tačno. Pouzdano.

Kompanija "D Express" je ekspresna kurirska služba, koja obavlja kurirsku dostavu pošiljaka. Radni kolektiv čini 1.200 prvenstveno mladih ljudi, stručnjaka iz različitih oblasti.

Dobro organizovana mreža distributivnih centara koji se nalaze u 21 gradu Srbije, omogućava nam da na vaše adrese širom Srbije dnevno isporučimo preko 45.000 pošiljaka.

Kvalitet usluge i sigurnost pošiljke su nam uvek na prvom mestu. Raspolažemo sa 750 novih transportnih vozila za što bržu i efikasniju isporuku pošiljaka. Omogućili smo vam da se kompletan proces isporuke prati i dokumentuje elektronski, u realnom vremenu, korišćenjem centralizovanog softvera i PDA uređaja koji poseduje svaki kurir, jer vodimo računa o našim krajnjim korisnicima.

PRAVO NA ODUSTANAK

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014,6/2016 i 44/2018) - u daljem tekstu: Zakon, kupovina preko naše prodajne internet stranice www.richardtea.rs smatra se prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe:
1. robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
2. zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Izjava o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: kontakt@ratemcompany.rs

Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja robe istu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i neoštećenom originalnom pakovanju.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Procedura za povraćaj sredstava

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.
Ratem Company doo prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateći račun ili fakturu. Pod takvim uslovima, Ratem Company doo će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.
Ukoliko su ispunjeni napred navedeni uslovi za povraćaj sredstava, poslaćemo vam email sa molbom da nam pošaljete broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke kod kod koje je otvoren navedeni račun.
Kada dostavite potrebne podatke, preduzećemo potrebne aktivnosti kako bi Vam se na vaš tekući račuin uplatila sredstva. Povraćaj sredstava se vrši isključivo uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, richardtea.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice


Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Ugovor na daljinu možete preuzeti ovde.

REKLAMACIJE

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo kupce da u prisustvu kurira provere svoj paket . Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporučuje robu.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke. U suprotnom, molimo kupce da da nam pošalju e-mail pod nazivom REKLAMACIJA sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu kontakt@ratemcompany.rs i da navedu razlog zbog kojeg su odbili da preuzmu paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo kupce o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja paketa ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj, u pogledu količine, vrste proizvoda ili ukoliko iz nekog razloga niste zadovoljni proizvodom, imate pravo na reklamaciju.

Prava i obaveze prodavaca i kupaca u pogledu reklamacije proizvoda, propisani su Zakonom o zaštiti potrošača.

Zakon o zaštiti potrošača ne predviđa mogućnost povrata sledeće robe:
• robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
• zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

Kao naš Kupac, radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, možete nam proslediti izjavu o reklamaciji na jedan od sledećih načina:
1. Telefonom na broj: 0114239309 - radnim danom od 9h do 17h
2. Slanjem elektronskom pošte, pod nazivom REKLAMACIJA, na našu elektronsku (e-mail) adresu: kontakt@ratemcompany.rs

U izjavi o reklamaciji kupac treba da navede: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, broj računa, cenu kupljene robe, opis nesaobraznosti koji roba sadrži, zahtev kupca u pogledu otklanjanja nesaobraznosti, datum kada je kupac robu primio.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a nakasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamcije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.
 

SAGLASNOST I PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE

Korišćenje naše internet prodavnice i kupovina robe podrazumeva saglasnost korisnika/kupca sa Uslovima korišćenja i prodaje navedenim na ovoj stranici. Sadržaj Uslova korišćenja i prodaje možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika/kupca. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena Uslova korišćenja i prodaje biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.